Avanceret verifikation

For at sikre et velfungerende design er det en fordel at benytte avancerede metoder til verifikation, både for at spare tid ved brug af eksisterende værktøjer, og for at sikre den højeste testdækning af designet.

Nogle af de eksisterende værktøjer, som kan benyttes for VHDL design er Universal VHDL Verification Methodology (UVVM) og Open Source VHDL Verification Methodology (OSVVM), hvorved det er muligt at styre stimuli på en lettere måde, samt rapportere testdækning.

Desuden kan benyttes kode og funktionel dækning, og forskellige formelle metoder.

Reference-modeller skrevet i for eksempel Python eller C kan også være en effektiv måde at teste om et design implementerer den rigtige funktion, særligt til test af protokol analyse og matematiske modeller.

Test-bænke skrives oftest som selv-checkende testbænke, således at man let kan genkøre en større regression, og for derved at kontrollere at alle moduler og hele designet fungerer som påkrævet efter eventuelle ændringer.

Review af design

Review af eksisterende design kan udføres, for at sikre høj kvalitet i designet, og eventuelt foreslå forbedringer i design eller test. 

Dette kan være en fordel både, hvis der er kendte problemer i designet, som skal findes og udbedres, eller hvis der bør være flere udviklere på et design, for eksempel særligt ved sikkerhedskritiske design.