FPGAtech tilbyder udvikling, verifikation, debug og kurser i forbindelse med brug af FPGA-kredse.

Formålet er at gøre det til en succes for jeres firma at bruge FPGA-kredse i elektronikdesign, ved enten at hjælpe med design og implementering af specifikke moduler, eller ved at hjælpe med on-site metodeforbedringer og træning af ingeniører i udviklingsafdelingen.

Trin i design opgaven

Alle trin i designopgaven kan dækkes, over specifikation, arkitektur, design, implementering, review, testbeskrivelse og implementering, samt dokumentation.

Overdragelse eller efterfølgende support

Det afsluttende design kan enten overdrages til jeres interne udviklingsingeniører, ellers supporteres efterfølgende med løbende forbedringer og opdateringer.

Ved overdragelse af designet til jeres interne udviklingsingeniører, er målet at de kan overtage designet fuldstændig, for at undgå langsigtet afhængighed af eksterne konsulenter.

Kan jeg hjælpe?

Du er velkommen til at kontakte mig for en indledende samtale og brainstorm, så vi sammen kan finde ud af om dit projekt kan have gavn af min hjælp.

Detaljer om udvikling, verifikation, kurser, teknologi, værktøj og baggrund er beskrevet på de øvrige sider.