Erfaring med værktøjerne nedenfor, samt flere andre.

Hardware Description Language (HDL)

 • VHDL
 • Verilog
 • SystemVerilog

Synthesis værktøjer

 • Intel (Altera) Quartus samt Qsys
 • Xilinx ISE og Vivado
 • Lattice Diamond

Static Timing Analysis (STA)

 • Synopsys PrimeTime
 • Intel (Altera) TimeQuest
 • FPGA native tools for bla. Lattice

Simulation

 • Mentor ModelSim
 • Aldec Riviera-PRO og Active-HDL
 • Xilinx ISim
 • Synopsys VCS

Verification sprog og frameworks

 • Open Source VHDL Verification Methodology (OSVVM)
 • SystemVerilog
 • Assertion based simulation
 • Aldec ALINT

C kode

 • Applikationer til embedded CPU
 • Drivere
 • Reference modeller til test

Scripting for automatisering

 • Python
 • Tcl
 • Make

Diverse

 • Revisionskontrol: Git og SVN (Subversion)